Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Avhopp från högskolan

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av avhopp från högskolan inom bristyrkesutbildningar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2024.

Bakgrund

En stor andel av universitet- och högskolestudenterna i Sverige avslutar sin utbildning i förtid, utan att ta någon examen. Flera av de utbildningar som har störst andel avhopp är inom bristyrken, som lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Andelen avhopp skiljer sig väsentligt åt mellan lärosäten liksom mellan olika utbildningar. Avhoppen sker både tidigt och sent i utbildningarna.

Avhoppen är dyra för både lärosätena och studenterna och slår även mot arbetsmarknaden. Det finns indikationer på att lärosätenas arbete för att motverka avhopp inte är systematiskt. Dessutom finns det tecken på målkonflikter i regeringens styrning av lärosätena för minskade avhopp.

Syfte

Granskningen ska svara på om lärosätena, Universitetskanslersämbetet och regeringen arbetar effektivt för att minska studenters avhopp på grundutbildningar till bristyrken. Fokus kommer att vara på grundskolelärar-, sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningarna.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?