Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bostadsbidraget

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av bostadsbidraget. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2024.

Bakgrund

Bostadsbidraget är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån som kan fås av barnhushåll och ungdomar i åldrarna 18–28.

Bostadsbidraget har två syften, ett bostadspolitiskt och ett familjepolitiskt. Det bostadspolitiska syftet är att ge möjlighet för resurssvaga hushåll att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. Det familjepolitiska syftet utgår från det övergripande målet för den ekonomiska familjepolitiken som är att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer samt minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn. Under 2022 fick 117 000 hushåll bostadsbidrag till en total kostnad av 4,1 miljarder kronor.

Granskningen genomförs mot bakgrund av att trångboddheten har ökat och att endast en mindre andel av de barnhushåll som får bostadsbidraget faktiskt lyfts ur låg ekonomisk levnadsstandard.

Syfte

Granskningen ska svara på om bostadsbidraget effektivt bidrar till dess bostads- och familjepolitiska syften.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?