Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Det civila försvaret

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av arbete med beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder inom det civila försvaret. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2024.

Bakgrund

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa beslutade regeringen 2015 att återuppta planeringen för totalförsvaret, varav det civila försvaret är en viktig del. Det handlar om förmågan att skydda befolkningens liv och hälsa, förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner såsom till exempel energiförsörjning, transporter och sjukvård men också om förmågan att stödja Försvarsmakten.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens arbete med beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder inom det civila försvaret har varit effektivt. Granskningen omfattar inte uppbyggnaden av det militära försvaret.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?