Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Domstolarnas ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av domstolarnas ersättning till rättsliga biträden i brottmål. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2021.

Bakgrund

Kostnaderna för offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden uppgick under 2020 till drygt 3,5 miljarder kronor. Under de senaste tre åren har dessa kostnader ökat med 15 procent samtidigt som konsumentprisindex har ökat med 2,3 procent.

En viss del av ökningen beror på att antalet ärenden har ökat, och att ärendena i genomsnitt kräver mer tid. Det finns dock indikationer på brister i domstolarnas hantering av dessa ersättningsanspråk. Till exempel har Riksrevisionens årliga revison av Domstolsverket flera gånger noterat att förutsättningarna för en rimlig kostnadsprövning är svag, och att de kostnadsräkningar som advokater och andra lämnar in inte alltid innehåller tillräcklig information om vad ersättningsanspråken avser. Vidare har media vid flera tillfällen rapporterat om offentliga försvarare som överdebiterat, dubbeldebiterat och till och med debiterat för att ha deltagit i flera förhandlingar som pågått samtidigt.

Syfte

Granskningen ska svara på om tingsrätterna och Domstolsverket utövar en betryggande kontroll över hanteringen av ersättning till rättsliga biträden i brottmål.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 mars 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?