Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Effektiviteten i Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet (5 mar)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av effektiviteten i Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 5 mars 2020.

Bakgrund

Arbetsförmedlarna ska bedöma vilka insatser arbetssökande behöver. I arbetet ingår också att stödja och vägleda, och att kontrollera att de arbetssökande söker jobb i tillräcklig omfattning. Internationella studier visar att sannolikheten för en arbetssökande att få jobb kan hänga ihop med vilka attityder och arbetssätt som arbetsförmedlaren har, men när det gäller svenska förhållanden är kunskapen begränsad.

Arbetsförmedlingen är under förändring. Myndigheten har i och med riksdagens beslut om statens budget för 2019 fått sänkta anslag och till följd av det varslat ett stort antal anställda. Vidare framgår det av den politiska uppgörelse som gjorts mellan Socialdemokraterna, Centerpartier, Liberalerna och Miljöpartiet att Arbetsförmedlingen ska reformeras och att delar av förmedlingsverksamheten ska skötas av fristående aktörer inom ramen för ett valfrihetssystem. Riksrevisionens bedömning är att granskningen kan leda till relevanta rekommendationer även om delar av förmedlingsverksamheten utförs av fristående aktörer.

Syfte

Syftet är att undersöka om Arbetsförmedlingen kan bli mer effektiv i att få arbetssökande i jobb. I granskningen kommer vi att undersöka om attityder och arbetssätt skiljer sig åt mellan arbetsförmedlare, och vilken effekt det i så fall har på sannolikheten för de arbetssökande att få jobb. Granskningen kommer även att undersöka om kostnaderna för olika arbetssätt skiljer sig åt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?