Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förvaltningen av skyddad natur

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av förvaltningen av skyddad natur. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2024.

Bakgrund

I Sverige är cirka 15 procent av landets totala yta skyddad av någon form av områdesskydd. I nuläget finns 30 nationalparker och omkring 5 300 naturreservat, som tillsammans utgör 96 procent av den permanent och nationellt skyddade arealen.

Förvaltningen av nationalparker och naturreservat är i huvudsak ett statligt ansvar. En effektiv förvaltning är viktig för att bevara naturvärden och nå flera av de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen, samt för att nå friluftslivsmålet om att skyddade områden ska vara en resurs för friluftslivet.

Arealen skyddad natur fortsätter att öka, vilket gör att det krävs mer arbete för att förvalta dessa områden. Ett ökat besökstryck, inte minst sedan pandemin och särskilt i tätortsnära områden, ställer också ökade krav på förvaltningen. Med begränsade resurser är det viktigt att ansvariga myndigheter gör effektiva prioriteringar och att de åtgärder som genomförs är kostnadseffektiva.

Kunskapen om förvaltningen av skyddad natur är begränsad avseende vilka behov som finns, hur arbetet genomförs och hur effektivt det är. Riksrevisionen har inte tidigare granskat förvaltning av skyddad natur.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för förvaltning av skyddad natur är effektiva. Granskningen omfattar nationalparker och statligt beslutade naturreservat. Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och kommunala naturreservat ingår inte i granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?