Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Fyrstegsprincipen inom nationell infrastrukturplanering

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av fyrstegsprincipen inom nationell infrastrukturplanering. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2018.

Bakgrund

Staten investerar årligen cirka 24 miljarder kronor i ny infrastruktur inom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Den bärande principen är att de mest samhällsekonomiskt effektiva transportlösningarna ska väljas.

Som stöd för beslutsprocessen finns den så kallade fyrstegsprincipen, där billigare åtgärder alltid ska övervägas innan dyrare lösningar, som investeringar i ny infrastruktur, beslutas.

Fyrstegsprincipen ser i korthet ut så här:

  1. Tänka om – kan behovet påverkas genom till exempel planering, styrning, reglering eller påverkan?
  2. Optimera – kan befintliga anläggning användas på ett mer effektivt sätt?
  3. Bygga om – räcker det med begränsade ombyggnader, till exempel trafiksäkerhetsåtgärder?
  4. Bygga nytt.

Såväl riksdagen som regeringen har ställt sig bakom fyrstegsprincipen. Ett antal studier har dock visat att det har varit svårt att få genomslag för principen i den faktiska planeringen.

Syfte

Granskningen innebär en samlad utvärdering av fyrstegsprincipens tillämpning i samband med nationella infrastrukturprojekt som beslutats under 2016–2017.

 

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval