Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Genomförandet av funktionshinderspolitiken

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av nio myndigheters särskilda ansvar inom funktionshinderspolitiken. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2024.

Bakgrund

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken handlar till stor del om att göra samhällslivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Nio statliga myndigheter har ett särskilt ansvar inom funktionshinderspolitiken, så kallat sektorsansvar, och ska bidra till arbetet med att nå det funktionshinderspolitiska målet. Därutöver har Myndigheten för delaktighet (MFD) ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med detta.

Regeringens bedömning är att levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning totalt sett är fortsatt sämre än för övriga befolkningen. Rapporter och uppföljningar visar att funktionshinderperspektivet inte har fått tillräckligt genomslag i offentlig sektor och att myndigheters sektorsansvar inte är verkningsfullt.

Syfte

Granskningen fokuserar på myndigheters sektorsansvar och ska svara på om statens arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken är effektivt.

SÅ GENOMFÖRS RIKSREVISIONENS GRANSKNINGAR

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 25 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?