Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Industriklivet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Industriklivet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2024.

Bakgrund

Sveriges industrier står för ungefär en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser som uppstår inom landets gränser. Industrins utsläppsminskningar har hittills huvudsakligen berott på övergången från fossila till förnybara bränslen och el. Dessa minskningar har stannat av de senaste åren. En stor del av industrins växthusgasutsläpp består dock av så kallade processrelaterade utsläpp, som hittills varit svårare att minska.

För att stödja tekniksprång som leder till minskade växthusgasutsläpp införde regeringen Industriklivet 2018. Industriklivet stödjer innovativa projekt och ny teknik inom industrin som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet utgör en betydande budgetpost och har successivt stärkts sedan införandet. Idag är anslaget till Industriklivet cirka 1,4 miljarder kronor om året.

Störst andel av totalt beviljat stöd har gått till järn- och stålindustrin följt av gruv-och mineralindustrin. Dessa branscher står även för en relativt stor del av industrins totala utsläpp av växthusgaser.

Effekterna av Industriklivet och de projekt som stödet har finansierat är hittills oklara. Dessutom finns det indikationer på ett visst överlapp mellan Industriklivet och andra stöd inom klimatområdet, eftersom samma typer av aktörer kan ansöka om olika stöd för liknande investeringsåtgärder.

Syfte

Granskningen ska svara på om Industriklivet bidrar till industrins klimatomställning och därigenom Sveriges klimatmål på ett effektivt sätt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 08 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?