Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Migrationsverkets hantering av medborgarskapsärenden

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Migrationsverkets hantering av medborgarskapsärenden. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2025.

Bakgrund

Medborgarskapsärenden är Migrationsverkets största ärendegrupp. Under de senaste tio åren har handläggningstiderna för medborgarskapsärenden ökat betydligt. År 2023 tog en ansökan om medborgarskap cirka 500 dagar i genomsnitt att handlägga. Det är nästan tre gånger så lång tid som under 2013 och överskrider också kraftigt myndighetens interna mål på 180 dagar.

Antalet ansökningar om svenskt medborgarskap ökade kraftigt mellan 2013 och 2019, som en följd av det stora antalet människor på flykt som kom till Sverige 2015–2016. Det ledde till att antalet öppna ärenden femdubblades från 2013 till 2020.

Justitieombudsmannen (JO) har kritiserat Migrationsverkets handläggningstider för att de strider mot förvaltningslagens krav om en snabb och kostnadseffektiv handläggning. Enligt JO har Migrationsverket haft tillräcklig tid att anpassa sin verksamhet efter den kraftiga ökningen av ärenden år 2015.

Ett beslut att bevilja medborgarskap går inte att återkalla. Om allvarliga omständigheter som talar mot ett beviljande inte upptäcks riskerar det att leda till negativa konsekvenser för samhället i stort och att förtroendet för systemet skadas. Samtidigt kan ett försenat beslut om medborgarskap påverka möjligheten att få rösta i riksdagsval och i vissa fall medföra begränsade möjligheter att resa utomlands. I väntan på beslut kan sökanden inte heller komma i fråga för vissa anställningar eller utbildningar. Längre förseningar i handläggningen kan även undergräva allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen i stort.

Syfte

Granskningen ska svara på om Migrationsverket hanterar medborgarskapsärenden effektivt, det vill säga med en hög rättslig kvalitet och med så korta handläggningstider som möjligt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?