Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Säkerhetspolisens verksamhet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Säkerhetspolisens verksamhet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2024.

Bakgrund

Säkerhetspolisen har en viktig uppgift att verka för Sveriges säkerhet. Sedan Säkerhetspolisen blev en egen myndighet 2015 har myndigheten växt, sett både till medel och personal. Till följd av den senaste tidens kraftigt försämrade omvärldsläge samt allvarliga problem med kriminalitet och ordningsstörningar inom Sverige bedömer Säkerhetspolisen att säkerhetsläget har försämrats.

Syfte

Granskningen ska svara på om Säkerhetspolisens arbete för Sveriges säkerhet är effektivt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?