Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2018.

Bakgrund

De nationella proven är obligatoriska i vissa ämnen i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt i vissa kurser i gymnasiet och inom kommunal vuxenutbildning. Syftet är att stödja betygsättningen.

Uppgifter i nationella prov omfattas av sekretess både innan de genomförs och efteråt då proven kan komma att återanvändas av Skolverket. Skolverket utvecklar proven och tar fram föreskrifter för hur skolorna ska hantera och genomföra dem. Skolinspektionen har möjlighet att utöva tillsyn över skolornas hantering.

Med anledning av att vissa prov har läckt ut i förtid förtydligade Skolverket 2017 skolornas hantering. Trots det har den otillåtna spridningen fortsatt.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Skolverkets och Skolinspektionens arbetsprocesser mot otillåten spridning av nationella prov är effektiva och ändamålsenliga.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 augusti 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval