Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens tillsyn över medicintekniska produkter

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens tillsyn över medicintekniska produkter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2024.

Bakgrund

Medicintekniska produkter är till för att diagnosticera, lindra, förebygga, behandla, övervaka eller kompensera en sjukdom, funktionsnedsättning eller skada.

Dessa produkter används inom alla delar av hälso- och sjukvården samt av enskilda för egenvård eller som hjälpmedel i vardagen. Det kan handla om kompresser, kanyler, pacemakers, röntgen- och strålbehandlingsapparatur, pumpar för läkemedelstillförsel och produkter inom medicinsk laboratorieverksamhet.

Säkra medicintekniska produkter är centrala för människors liv och hälsa. Det finns idag ungefär 800 000 unika medicintekniska produkter på den svenska marknaden som förväntas växa.

Tillverkarna ansvarar för att de deras produkter är säkra. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens användning av medicintekniska produkter och egentillverkning av medicintekniska produkter. Läkemedelsverket bedriver tillsyn över CE-märkta och specialanpassade medicintekniska produkter och dess tillverkare.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens tillsyn över medicintekniska produkter är effektiv.

Uppdaterad: 09 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?