Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Strategiska digitaliseringsprojekt i staten

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av strategiska digitaliseringsprojekt i staten. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2025.

Bakgrund

De statliga myndigheterna lägger årligen många miljarder kronor på olika typer av digitaliseringsprojekt. Det handlar exempelvis om utveckling av digitala lösningar för effektiv och säker informationshantering, informationsutbyte mellan myndigheter och automatisering av handläggningsprocesser.

De statliga aktörerna köper dessutom årligen konsulttjänster för omfattande belopp, vilket ställer krav på myndigheterna som beställare och mottagare av de tjänster som konsulterna levererar.

För att den statliga verksamheten ska fungera effektivt är det mycket viktigt att myndigheter med viktiga samhällsfunktioner säkerställer att dessa utvecklingsprojekt blir klara i tid och fungerar som de ska.

Tidigare granskningar pekar på ett antal riskfaktorer kopplade till stora digitaliseringsprojekt. Det handlar bland annat om förseningar och överskridna budgetar, bristande samordning och svårigheter att genomföra stora upphandlingar.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens arbete med strategiska digitaliseringsprojekt bedrivs effektivt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?