Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av möjligheten för företag att få tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2025.

Bakgrund

Mellan mars 2020 och september 2023 gavs företag möjlighet att ansöka om tillfälliga anstånd med inbetalning av anställdas inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Syftet var att underlätta för företag med tillfälliga likviditetsproblem. Åtgärden var en av de första som regeringen föreslog för att lindra och hantera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Reglerna för tillfälliga anstånd har dock ändrats vid flera tillfällen, liksom skälen för dem. Regeringen motiverade den senaste utökningen av möjligheten till anstånd med de höga elpriserna och osäkerheten på energimarknaden i övrigt.

Sammantaget har företag beviljats tillfälliga anstånd med cirka 135 miljarder kronor. Om anstånden betalas tillbaka innebär de ingen kostnad för staten, utan snarare en vinst eftersom staten både tar ut en avgift och får ränta på pengarna. Men om anstånden istället innebär att olönsamma företag hålls vid liv innan de går omkull efter att ha byggt upp en skatteskuld kan staten gå miste om skatteintäkter.

Skatteverkets prognos var i januari 2024 att 12–16 miljarder kronor av de tillfälliga anstånden inte kommer att kunna betalas tillbaka.

Syfte

Granskningen ska svara på om tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt har varit en effektiv åtgärd.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 23 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?