Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

”Vårt grundlagsfästa mandat gör oss unika”

Genom ett grundlagsskyddat oberoende har Riksrevisionen ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. För Carlos Arreyes var det just detta som lockade honom till myndigheten och tjänsten som effektivitetsrevisor.

Carlos Arreyes, porträtt.

Carlos Arreyes.

– Vi har ett unikt mandat i att granska all statlig verksamhet. Det kan du inte få någon annanstans.

Som en del av riksdagens kontrollmakt fyller Riksrevisionen en viktig funktion i att vara den enda aktören som kan ge riksdagen en samlad oberoende revision av staten. Riksrevisionen är därmed självständig under riksdagen och oberoende i förhållande till dem som granskas.

Bättre resultat genom att kombinera metoder

Carlos roll är att granska om skattepengar används effektivt inom socialförsäkrings- och migrationsområdet. Det kan till exempel handla om att utreda Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens eller Migrationsverkets verksamheter. Han har en kvantitativ kompetensinriktning och analyserar ofta revisionsfrågan utifrån omfattande registerdata och statistik. Men för att resultatet ska bli så bra och välgrundat som möjligt kombineras nästan alltid kvantitativa metoder med kvalitativa i utredningarna.

– Genom att komplettera kvantitativa data med kvalitativ information kan vi svara både på hur saker ser ut och varför de ser ut som de gör. Dessutom är det väldigt roligt att jobba med olika metoder – det går att sätta in sig i frågorna på ett helt annat sätt då.

Ett annat sätt att jobba

Som effektivitetsrevisor är Carlos fokus på hur väl de statliga aktörerna hushåller med och nyttjar resurserna, och hur väl de når sina mål. Arbetssättet skiljer sig en del från hans tidigare roll som analytiker på Försäkringskassan.

– Till skillnad från arbetet som analytiker handlar revisionsarbetet om att jämföra hur saker faktiskt ser ut med hur de borde se ut. Det är ett annat sätt att jobba och olika sätt att tänka, vilket kunde vara en utmaning i början.

Att ha ett kritiskt tänkande och vara vetgirig och samhällsintresserad är egenskaper som Carlos tror är viktiga för att kunna göra bra granskningar. Och eftersom arbetet oftast görs i grupp är det också viktigt att vara flexibel och pragmatisk.

– Riksrevisionen är en arbetsplats med bred och varierande kompetens och där många har stor erfarenhet av offentlig förvaltning. Dessutom finns här väldigt goda möjligheter att utvecklas i sin roll – man lär sig otroligt mycket.

Uppdaterad: 04 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?