Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar Riksgäldens användning av ränteswappar

Riksgälden tar och förvaltar lån för statens räkning, och använder då bland annat det finansiella instrumentet ränteswappar. Förenklat innebär det att Riksgälden för ett visst lån under en bestämd tid byter en fast räntekostnad mot en rörlig räntekostnad med en annan aktör på finansmarknaden. Riksrevisionen granskar nu på vilket sätt detta bidrar till att långsiktigt minimera kostnader för statsskuldens samtidigt som risken beaktas.

Normalt är lång löptid och lång räntebindningstid på lån förknippad med högre ränta och lägre risk än lån med kort löptid och kort räntebindningstid. Samtidigt lånar staten oftast till lägre ränta på lån med lång löptid i förhållande till andra aktörer på marknaden såsom företag, banker och försäkringsbolag. Med ränteswappar är det möjligt att låna till lång löptid och med kort räntebindningstid, vilket skulle kunna innebära lån till en låg kostnad givet en viss vald risknivå.

Riksrevisor Ingvar Mattson intervjuas.

Riksrevisor Ingvar Mattson, Foto: Frida Ström

– I teorin är det tänkt att fungera så, men i dagsläget är det oklart hur väl bruket av ränteswappar bidrar till låga kostnader och kontrollerad risk i Riksgäldens arbete. Där hoppas vi att granskningen ska bidra med ny kunskap, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Om granskningen

Bakgrund

En av Riksgäldens huvuduppgifter är att ta upp och förvalta lån till staten. Förvaltning ska enligt budgetlagen långsiktigt minimera kostnaden för skulden samtidigt som riskerna beaktas.
För att finansiera skulden ger Riksgälden ut olika räntebärande statspapper, till exempel obligationer och statsskuldväxlar. Dessutom använder Riksgälden olika typer av så kallade derivat, däribland ränteswappar. Ränteswappar innebär förenklat att Riksgälden för ett visst lån under en bestämd tid byter en fast räntekostnad mot en rörlig räntekostnad med en annan aktör på finansmarknaden.

Riksgäldens motiv till att använda ränteswappar har skiftat över tid. Det är dock oklart om Riksgälden i tillräcklig utsträckning har analyserat och utvärderat motiven för, och användningen av, ränteswappar. Dessutom finns det risk för att myndighetens utvärdering blir missvisande, då det ekonomiska utfallet jämförs med upplåningsformer som inte är tillåtna enligt regeringens riktlinjer till Riksgälden.

Syfte

Syftet är att granska om Riksgäldens användning av ränteswappar bidrar till att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Granskningen ska bland annat utreda om användningen av ränteswappar är välgrundad, och om utvärderingen är tillfredsställande.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection