Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar pris- och löneomräkningen

Statliga myndigheters tilldelning av anslag påverkas av den så kallade pris- och löneomräkningen. Den innebär att myndigheterna ständigt måste effektivisera sin verksamhet för att få pengarna att räcka till. Riksrevisionen granskar nu om detta fungerar bra, eller om det finns negativa bieffekter som motverkar modellens syfte.

Detaljbild på händer som skriver på laptop.

Foto: Caiaimage

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Trots att modellen har varit i bruk sedan 1993 finns det idag ingen kunskap om vilka effekter den har haft på myndigheternas verksamhet över tid, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Statliga myndigheters verksamhet finansieras huvudsakligen med ett årligt förvaltningsanslag från statsbudgeten, som beslutas av riksdagen. Anslagets storlek baseras bland annat på den så kallade pris- och löneomräkningen, som ska kompensera myndigheterna för höjda kostnader för bland annat löner och lokaler.

Modellens konstruktion gör dock att myndigheterna inte fullt ut kompenseras för ökade lönekostnader. I praktiken innebär det att myndigheterna ständigt måste effektivisera sin verksamhet för att få pengarna att räcka. Syfte är att sporra myndigheterna till en effektiv resurshantering.

Modellen har fått viss kritik, till exempel för att den inte tar hänsyn till att myndigheternas förutsättningar att effektivisera skiljer sig åt. En annan problemindikator är att myndigheter som till stor del är avgiftsfinansierade inte berörs av modellens effektiviseringskrav. Det finns dessutom en risk för att myndigheter som inte kan effektivisera mer successivt tvingas krympa sin verksamhet.

Syfte

Granskningen ska svara på om pris- och löneomräkningen är en ändamålsenlig metod för att skapa incitament till förbättrad effektivitet. Eventuella oönskade bieffekter, som kan påverka myndigheternas förmåga att planera och fullgöra sina uppdrag, kommer också att belysas.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?