Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Samhall uppfyller inte hela sitt samhällsuppdrag

Samhall brister i att ge utvecklande arbeten till sina anställda. Stora personalgrupper och ett för ensidigt utbud av arbetsuppgifter begränsar möjligheterna att erbjuda anpassade jobb och därmed utveckling i arbetet, vilket är syftet med verksamheten.

Detaljbild på person som syr på symaskin. På tröjan syns Samhalls logotyp.  

Foto: Samhall

Samhall är ett statligt ägt bolag med samhällsuppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen anvisar.

Riksrevisionens granskning visar att Samhall har skapat många arbetstillfällen, men brister i att erbjuda anpassade och utvecklande arbeten. Den övergripande slutsatsen är därför att Samhall inte uppfyller hela sitt samhällsuppdrag.

Detta beror framför allt på att regeringens styrning har varit starkt fokuserad på bolagets affärsmässighet och ekonomiska utveckling. För lite uppmärksamhet har ägnats åt kvalitet på den sysselsättning som erbjuds och hur Samhall genomför sitt uppdrag. Även Samhalls interna styrning och organisation har varit alltför inriktad mot affärsmässighet.

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen i huvudsak anvisar arbetssökande från rätt målgrupper. De anvisade står långt ifrån arbetsmarknaden, och mycket tyder på att deras stödbehov vuxit över tid.

Samtidigt är Samhalls verksamhet koncentrerad till vissa branscher och yrkesroller, framför allt lokalvård, vilket minskar möjligheterna till anpassning utifrån de anställdas olika behov och förutsättningar.

Ett för ensidigt utbud av arbetsuppgifter innebär också att Samhall indirekt får inflytande över vilka personer som kan anställas, vilket i praktiken begränsar Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa.

Kristina Lovén Seldén, porträtt.

– Samhall är en sista insats inom arbetsmarknadspolitiken. Det är samtidigt en mycket kostsam verksamhet för staten och behöver fungera bättre för personer som inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller stöd genom andra insatser, säger Kristina Lovén Seldén, projektledare för granskningen.

Rekommendation i korthet

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda vilken organisationsform som bäst uppfyller riksdagens mål med verksamheten. Utredningen bör utgå från att det fortsatt bör vara en statlig aktör som ansvarar för och genomför uppdraget att ge meningsfullt och utvecklande arbete åt personer med funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen anvisar.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Bristerna har varit kända länge. För att samhällsuppdraget som riksdagen har beslutat om ska kunna uppfyllas i sin helhet behövs det genomgripande förändringar. De grundläggande förutsättningarna för verksamheten behöver ses över, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Se rapporten för fullständig rekommendation.

Samhall – aktiebolag med samhällsuppdrag

Samhall är ett statligt ägt bolag med samhällsuppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och på så sätt skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning där behoven finns. Målgruppen är personer med så nedsatt arbetsförmåga att de inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser. Samhall har knappt 24 000 anställda varav omkring 22 500 är anvisade från Arbetsförmedlingen. Samhall får en statlig merkostnadsersättning för utförandet av sitt samhällsuppdrag. För 2023 uppgår den till 6,6 miljarder kronor.

Kristina Lovén Seldén i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Presentation av granskningen

Se en kort videopresentation av granskningsrapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 29 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?