Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens tillsyn för att motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett omfattande problem som utgör ett hot mot det finansiella systemet och samhället i stort. Penningtvättstillsynen är en central del i det förebyggande arbetet. Riksrevisionen genomför därför en granskning av effektiviteten i statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt.

En man går mot en svart bil, i handen håller han en väska i skinn. 

Foto: Hirurg

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Det finns ett stort antal verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt. Detta ställer stora krav på att tillsynsmyndigheterna arbetar riskbaserat och samverkar för att tillsynen ska kunna fungera effektivt och enhetligt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

Penningtvätt innebär att kriminella döljer intäkter från brott genom att omvandla dem till tillgångar som kan användas och redovisas öppet utan att det väcker misstankar. Penningtvätt utgör ett allvarligt hot mot det finansiella systemet, dess institutioner samt i förlängningen även mot den reala ekonomin och den allmänna säkerheten.

Penningtvättstillsynen är en central del i det förebyggande arbetet och syftar till att säkerställa att de företag och andra verksamhetsutövare som riskerar att utnyttjas för penningtvätt har effektiva rutiner och kontroller för att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Det handlar om ett stort antal verksamhetsutövare inom många olika branscher.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt är effektiv. Granskningen kommer inkludera den tillsyn som utförs av Finansinspektionen och de tre länsstyrelserna i Stockholm, Malmö och Västra Götaland samt Bolagsverkets uppdrag att tillhandahålla register som används vid tillsynen. Regeringens övergripande ansvar för att säkerställa att penningtvättstillsynen kan bedrivas på ett effektivt sätt ingår också.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 augusti 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?