Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens tillsyn över medicintekniska produkter

Säkra medicintekniska produkter är i många fall avgörande för människors liv och hälsa. Efter indikationer på bland annat underrapportering av tillbud och negativa händelser genomför Riksrevisionen en granskning av statens tillsyn över medicintekniska produkter.

Läkare står och observerar ett ekg.

Foto: Shapecharge

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Marknaden för medicintekniska produkter är stor, och växer snabbt. Det är mycket viktigt att statens tillsyn fungerar effektivt och säkerställer att dessa produkter är säkra för patienter och användare, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

Medicintekniska produkter är till för att diagnosticera, lindra, förebygga, behandla, övervaka eller kompensera en sjukdom, funktionsnedsättning eller skada.

Dessa produkter används inom alla delar av hälso- och sjukvården samt av enskilda för egenvård eller som hjälpmedel i vardagen. Det kan handla om kompresser, kanyler, pacemakers, röntgen- och strålbehandlingsapparatur, pumpar för läkemedelstillförsel och produkter inom medicinsk laboratorieverksamhet.

Säkra medicintekniska produkter är centrala för människors liv och hälsa. Det finns idag ungefär 800 000 unika medicintekniska produkter på den svenska marknaden som förväntas växa.

Tillverkarna ansvarar för att de deras produkter är säkra. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens användning av medicintekniska produkter och egentillverkning av medicintekniska produkter. Läkemedelsverket bedriver tillsyn över CE-märkta och specialanpassade medicintekniska produkter och dess tillverkare.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens tillsyn över medicintekniska produkter är effektiv.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 20 september 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?