Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kontrollen av subventionerade anställningar behöver effektiviseras

Staten lägger årligen 18 miljarder kronor på subventionerade anställningar för cirka 150 000 personer. Riksrevisionens granskning visar att stödens utformning kan underlätta missbruk och att delar av kontrollen är ineffektiv.

Detaljbild på flertalet kastruller i ett restaurangkök. 

Foto: Maskot

Riksrevisionen har granskat kontrollen av subventionerade anställningar.

Granskningen visar att det finns risker kopplade till insatsernas utformning. Det handlar om skenanställningar, dåliga arbetsvillkor och att insatserna går till personer som inte har rätt till dem. Nystartsjobben är särskilt riskfyllda eftersom ersättningen är hög och kontrollerna är färre än för andra stöd.

Riksrevisionen konstaterar att Arbetsförmedlingen visserligen har skapat en fungerande kontrollkedja för att motverka dessa risker, men att kedjans olika delar behöver effektiviseras.

Till exempel är Arbetsförmedlingens kontrollsystem inte organiserat för att hantera arbetsgivare som återkommande missbrukar systemet. Nya beslut kan godkännas trots att arbetsgivaren har pågående kontrollärenden.

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Subventionerade anställningar hör till de statliga ersättningar som anses ha högst risk för felaktiga utbetalningar. Här behöver regeringen och Arbetsförmed­lingen vidta åtgärder, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

En del av problemet är att Arbetsförmedlingens handläggning kräver mycket administration. Eftersatta it-system innebär att arbetsförmedlarna måste arbeta i många olika system samt föra in samma information flera gånger. Det gör kontrollen kostsam och ökar risken för fel i handläggningen.

Långa ledtider innan misstänkta fel utreds är ett annat problem. Pengar riskerar att betalas ut felaktigt över en längre tid och det är svårt att utreda gamla ärenden. Arbetsförmedlingen gör få polisanmälningar och det är ovanligt att någon döms för att ha missbrukat insatserna.

Yvonne Thorsén, porträtt.

– Arbetsförmedlingen behöver förbättra hanteringen av misstänkta fel. Till exempel behövs det kortare ledtider för kontrollutredningar, nya rutiner för när subventioner ska avbrytas och mer samverkan med Polismyndigheten om polisanmälningar, säger Yvonne Thorsén, projektledare för granskningen.

Regeringen har under senare år haft stort fokus på att minska felaktiga utbetalningar och möjligheterna att stoppa oseriösa arbetsgivare har förbättrats. Arbetsförmedlingens nya åtaganden har dock trängt undan ordinarie kontrollarbete vilket medfört längre ledtider.

Regeringen har inte heller gett Arbetsförmedlingen tillräckliga förutsättningar för att driva in felaktigt utbetald ersättning. Arbetsgivare som missbrukat systemet kan strunta i att betala och vänta på att bli stämda av Arbetsförmedlingen, vilket kan ta flera år eller inte alls bli av.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • säkerställa att riskerna i nystartsjobben motsvaras av anpassade krav på kontroller
  • göra en översyn av systemet för återkrav av felaktiga utbetalningar så att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att kunna driva in felaktigt utbetald ersättning på ett effektivt sätt.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Subventionerade anställningar

Statligt subventionerade anställningar har varit en del av svensk arbetsmarknadspolitik sedan 1980-talet. Ungefär 150 000 personer har idag en subventionerad anställning.

En subventionerad anställning är i grunden ett vanligt anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Arbetsförmedlingen beslutar om lönesubventionen, som betalas ut på företagets skattekonto.

De som omfattas av insatserna är främst nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Riksrevisionens granskning gäller nystartsjobb, lönebidrag och introduktionsjobb.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 21 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?