Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Spelinspektionens tillsyn

2022 omsatte den reglerade spelmarknaden i Sverige över 27 miljarder kronor. Spelinspektionens tillsyn är viktig för att motverka spelandets negativa konsekvenser. Riksrevisionen genomför nu en granskning av Spelinspektionens tillsynsverksamhet.

Detaljbild på hand som håller två spelkort, spader ess och spader kung. I förgrund och bakgrund ser mar spelmarker.

Foto: Okan Akdeniz

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Spelberoende och penningtvätt är några av de baksidor som tillsynsverksamheten ska förhindra. Då är det oerhört viktigt att den bedrivs effektivt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Garberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

Spel om pengar omsätter stora summor och kan skapa stora ekonomiska överskott. Statens samlade intäkter för spel (spelskatt, utdelning från Svenska Spel och bolagsskatt för spelföretag) ligger runt 6 miljarder kronor per år. Samtidigt beräknas samhällets kostnader för spelproblem uppgå till 9 miljarder kronor.

Målet för den svenska spelpolitiken är ”… en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel. De negativa konsekvenserna av spelande ska minskas och det ska råda hög säkerhet i spelen. Spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet”.

Den svenska spelmarknaden omreglerades 2019, då det infördes krav på licens för alla som agerar på den svenska spelmarknaden. Syftet var bland annat att återta kontrollen över spelmarknaden, öka kanaliseringen (det vill säga andelen spelande hos spelföretag med svensk licens) och skydda svenska konsumenter.

Förväntningarna på Spelinspektionens tillsyn är stora i det nya, omreglerade systemet. Samtidigt har myndighetens förutsättningar att bedriva tillsyn förändrats. Innan omregleringen stod Svenska Spel, ATG och de 4 största rikslotterierna för över 95 procent av omsättningen på den reglerade marknaden. Efter omregleringen har ett stort antal nya aktörer tillkommit, och Spelinspektionen har idag tillsynsansvar över ungefär 600 licens- och tillståndshavare. Att lagstiftningen till stor del är ny innebär också att det saknas praxis.

Syfte

Granskningen ska svara på om Spelinspektionens tillsyn över spelmarknaden är effektiv.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?