Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar utbildningssystemet för tredjelandsstudenter

Utländska studenter är en viktig del av verksamheten vid svenska lärosäten. Flera problem har dock uppmärksammats rörande antagning och rekrytering. Riksrevisionen genomför därför en granskning av systemet för antagning och organisering av utbildningen för studenter från länder utanför EU/EES.

Studenter bakifrån som går uppför en trappa på ett universitet. De är kapade så man bara ser underkropp och en bit av ryggpartiet.

Foto: Maskot

Sveriges övergripande ambition på området är att rekrytera studenter från olika delar av världen, eftersom de kan bidra till forskning och kompetensförsörjning på svensk arbetsmarknad.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Granskningen inleds efter signaler om brister i systemet som försvårar för kvalificerade studenter att påbörja en utbildning, samtidigt som systemet kan utnyttjas av personer utan avsikt att studera, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Enligt högskolelagen ska den internationella verksamheten vid lärosätena stärka kvaliteten på utbildning och forskning, och i den senaste forskningspropositionen framhålls att studenter från andra länder är en tillgång och förutsättning för utbildningsmiljöernas utveckling och kvalitet. Dessutom ska de utländska studenterna utgöra en rekryteringsbas för fortsatt forskning och arbete i Sverige.

Sedan 2011 ska statliga universitet och högskolor ta ut studieavgifter för tredjelandsstudenter, det vill säga studenter från länder utanför EU och EES-området. Varje lärosäte får bestämma hur många avgiftsfinansierade studenter som kan antas, liksom storleken på avgifterna.

Flera problem har uppmärksammats kring antagningen och rekryteringen av tredjelandsstudenter. Det handlar bland annat om att

  • systemet ger lärosätena incitament att rekrytera tredjelandsstudenter utan att ställa tillräckliga krav på nödvändiga förkunskaper
  • långa handläggningstider vid Migrationsverket försvårar rekrytering av kvalificerade studenter
  • det finns indikationer på att uppehållstillstånd för studier används för att kringgå reglerna för arbetskraftsinvandring.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemet med antagning och organisering av utbildningen för tredjelandsstudenter fungerar effektivt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?