Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar strategiska digitaliseringsprojekt i staten

Myndigheternas samlade it-satsningar uppgår årligen till miljardbelopp. Det övergripande syftet är att skapa bättre och effektivare verksamheter. Men stora utvecklingsprojekt är förknippade med vissa risker. Riksrevisionen granskar nu myndigheternas arbete med strategiska digitaliseringsprojekt.

Två personer arbetar vid dator, flera skärmar på bordet.

– Statsförvaltningen behöver bli bättre på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det kan det bli dyrt för skattebetalarna när stora satsningar misslyckas eller drar ut på tiden, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

De statliga myndigheterna lägger årligen många miljarder kronor på olika typer av digitaliseringsprojekt. Det handlar exempelvis om utveckling av digitala lösningar för effektiv och säker informationshantering, informationsutbyte mellan myndigheter och automatisering av handläggningsprocesser.

De statliga aktörerna köper dessutom årligen konsulttjänster för omfattande belopp, vilket ställer krav på myndigheterna som beställare och mottagare av de tjänster som konsulterna levererar.

För att den statliga verksamheten ska fungera effektivt är det mycket viktigt att myndigheter med viktiga samhällsfunktioner säkerställer att dessa utvecklingsprojekt blir klara i tid och fungerar som de ska.

Tidigare granskningar pekar på ett antal riskfaktorer kopplade till stora digitaliseringsprojekt. Det handlar bland annat om förseningar och överskridna budgetar, bristande samordning och svårigheter att genomföra stora upphandlingar.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens arbete med strategiska digitaliseringsprojekt bedrivs effektivt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2025. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?