Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande, Näringsdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Planprocessutredningens betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109).

Remissvar

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection