Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8), Regeringskansliet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna.

REMISSVAR

Uppdaterad: 09 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection