Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Betänkandet SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö , kapitel 3 och 4, Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att senast till den 27 juni 2017 inkomma med synpunkter på betänkandets kapitel 3 ”Övervägande kring placering av arbetsmiljöcentrum” och kapitel 4 ”Arbetsmiljöcentrum inrättas på Stockholms universitet eller som ny myndighet”.

TA DEL AV REMISSVARET

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection