Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28), Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28).

TA DEL AV REMISSVARET

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection