Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Fokus på premiepensionen, (SOU 2016:61) Finansdepartementet

Riksrevisionen avstår från att ta ställning till vilken förvaltningsmodell som bör väljas, men vi vill framhålla vikten av att systemet utformas med stor hänsyn till individens förutsättningar att göra bra val.

TA DEL AV REMISSVARET

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection