Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Återfall i brott eller anpassning i samhället – uppföljning av kriminalvårdens klienter (RiR 2004:5)

Det brister i uppföljningen av kriminalvårdens klienter. Det gäller både under och efter strafftiden. Det är därför svårt att se hur väl kriminalvården lyckas med insatserna för att hindra att klienterna återfaller i brott och i stället anpassas i samhället.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Tilltron till rättssamhället påverkas bland annat av hur effektiv kriminalvårdens verksamhet är och om den når sina mål. Senare års kriminalpolitiska mål slår fast att centrala uppgifter för kriminalvården är att minska återfall i brott samt att främja anpassningen i samhället. Verkställigheten av ett straff ska redan från början inriktas på att förbereda frigivning. Kriminalvårdens insatser måste kunna följas upp även efter frigivningen.

Granskningen visar att det finns brister i uppföljningen av kriminalvårdens klienter. Resultatet kopplas inte till de insatser som klienterna varit föremål för, vare sig per frivårdsområde eller på individnivå. Kriminalvården följer heller inte upp alla sina klientgrupper.

 För att klara ett liv i frihet är klienternas möjligheter till laglig försörjning och sysselsättning viktiga. Riksrevisionens slutsatser i rapporten baseras bland annat på material som visar hur klienterna försörjer sig under och efter strafftiden.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?