Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Personlig assistans till funktionshindrade (RiR 2004:7)

Personlig assistans som hjälp i vardagen har gett många människor med svåra funktionshinder möjlighet till ett bättre liv. Men assistansreformen, som infördes 1994, har också brister. Det handlar om otydliga regler, svag kontroll, brist på tillsyn och ökande kostnader.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Stödformen personlig assistans med statlig ersättning infördes år 1994 som en del i en större handikappreform. Tillgången till personlig assistans har gett många människor med svåra funktionshinder möjlighet till ett bättre liv.

Riksrevisionens granskning visar dock att assistansreformen även fått oönskade effekter. Det handlar bland annat om kraftiga kostnadsökningar, brister i rättssäkerheten för dem som lagarna finns till för, risker för missbruk av assistansersättningen och ett otillräckligt utbud av alternativa stödformer. Dessutom är det endast en del av dem som har personlig assistans som har förutsättningar att i enlighet med lagens intentioner styra sin assistans så att den främjar deras självständighet och integritet.

Riksrevisionen anser att det finns behov av att förändra utformningen av det statliga stödet till människor med funktionshinder. Dessutom behöver åtgärder vidtas för att snarast förbättra administrationen, den ekonomiska kontrollen och tillsynen av verksamheten.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?