Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vattenfall AB – uppdrag och statens styrning (RiR 2004:18)

Vattenfall, Sveriges största statliga bolag, har expanderat kraftigt i framför allt Tyskland. Företaget har ett uppdrag att verka för en omställning av det svenska energisystemet, men verksamheten i Tyskland har endast motiverats av affärsmässiga skäl. Riksrevisionens granskning visar att regeringens styrning varit otydlig och att bedömningen av verksamheten i Tyskland begränsats till affärsmässighet och att bolaget följer tysk lagstiftning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Vattenfall AB är svenska statens största bolag med ca 35 000 anställda varav 8 000 i Sverige. Vattenfall har i uppdrag att inom ramen för affärsmässighet verka för en omställning av det svenska energisystemet. Riksrevisionen har granskat hur dessa krav har hanterats av ägarförvaltningen av Vattenfall, det vill säga regeringen och Näringsdepartementet, och av bolagets ledning, det vill säga styrelsen och koncernledningen. I granskningen ingår även en analyser av hur företagets expansion i Tyskland relaterar till svenska miljö- och energipolitiska mål samt vilken insyn och kontroll ägaren haft.

Riksrevisionen rekommenderar att Vattenfalls roll i energiomsättningen formellt förtydligas. Det finns också skäl att överväga om bolagets ambition vad gäller miljö- och energipolitik enbart ska bestämmas utifrån respektive lands lagstiftning. Riksrevisionen rekommenderar också att regeringen överväger vilken insyn och kontroll och staten bör ha i statliga bolags utländska dotterbolag.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?