Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga bolags årsredovisningar (RiR 2005:29)

En granskning av informationen i årsredovisningarna i tolv statliga bolag har genomförts. Granskningen visar att den finansiella redovisningen har en kvalitet väl i nivå med redovisningen i börsnoterade bolag. Däremot finns brister i redovisningen av bolagens samhällsuppdrag och deras verksamhet i övrigt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för år 2004 i tolv statliga bolag. Tillsammans svarar dessa för närmare 80 procent av omsättningen i bolag där staten är majoritetsägare. Gemensamt för de granskade bolagen är att de har ett samhällsuppdrag eller en särskild ställning på marknaden. Det krävs att bolagen öppet, tydligt och överskådligt redovisar ekonomin, verksamheten och samhällsuppdraget. Så har inte alltid skett. Riksrevisionens bedömning är att den finansiella redovisningen håller god standard också i jämförelse med börsnoterade företag. Rapporteringen av vad som uppnåtts i verksamheten bör dock bli mer konkret. Rapporteringen av samhällsuppdrag är ofta summarisk och därmed otillräcklig. Årsredovisningarna ger därmed inte läsaren ett tillräckligt underlag för att bilda sig en uppfattning om i vad mån bolagen utfört sina samhällsuppdrag samt hur detta påverkat andra delar av verksamheten. Riksrevisionen rekommenderar regeringen och de granskade bolagen att arbeta för att utveckla den externa redovisningen så att läsaren ska kunna få bättre insyn i bolagens samhällsuppdrag, verksamhet och ekonomi. Läsaren bör också ges bättre förutsättningar att bilda sig en uppfattning om bolagens avvägning mellan affärsmässighet och samhällsuppdrag.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?