Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Konsumentskyddet inom det finansiella området – fungerar tillsynen? (RiR 2006:12)

Riksrevisionen har granskat de ansvariga myndigheternas tillsyn för att säkerställa konsumentskyddet inom det finansiella området. Riksrevisionens granskning visar bland annat att tillsynen varit eftersatt på väsentliga och riskutsatta områden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur konsumentskyddet, främst tillsynen, inom det finansiella området fungerar. Ansvaret för tillsynen är delat mellan Konsumentverket och Finansinspektionen.

Skyddet är motiverat av konsumenternas underläge och de stora ekonomiska värden det handlar om. I dag sparar 94 procent av svenska folket i fonder. Försäkringsbolagen förvaltade år 2005 cirka 2 220 miljarder kronor för försäkringstagarnas räkning, och bankernas inlåning från hushållen var 631 miljarder kronor.

Riksrevisionens granskning, som avser åren 2000–2005, visar bland annat att Konsumentverkets och Finansinspektionens tillsyn varit begränsad på väsentliga och riskutsatta områden för konsumenterna. Konsumentverkets tillsyn har resulterat i få prejudicerande rättsfall. Finansinspektionen har varit för försiktig med att använda sina sanktionsmedel. Regeringen och myndigheterna har inte tagit sitt ansvar och följt upp tillsynens resultat och effekter.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?