Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens uppföljning av överskottsmålet (RiR 2006:27)

Riksrevisionen har granskat hur regeringen har följt upp och redovisat avvikelser från överskottsmålet under budgetåren 2000-2007. Granskningen visar att regeringen brustit i uppföljningen på väsentliga punkter. Målet har inte definierats på ett klart sätt. De indikatorer som regeringen använt för uppföljning har lyfts fram när överskottsmålet har nåtts eller överträffats, men inte refererats till när de har visat att målet inte nåtts.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksdagen har beslutat att finanspolitiken ska inriktas mot ett överskott i de offentliga finanserna motsvarande 2 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Detta så kallade överskottsmål är en central del av det finanspolitiska ramverk som tillkom efter den offentligfinansiella krisen i början av 1990- talet. För att överskottsmålet ska vara styrande för budgetpolitiken måste det följas upp på ett systematiskt och rättvisande sätt. Ett klart definierat mål och en tydlig och systematisk uppföljning skapar trovärdighet för finanspolitiken.

Riksrevisionen har granskat hur regeringen redovisat uppföljningen av överskottsmålet från budgetpropositionen för 2000 till budgetpropositionen för 2007, samt i Årsredovisning för staten för åren 1999–2005. Granskningen visar att regeringens uppföljning av överskottsmålet redovisats på ett osystematiskt och delvis inte rättvisande sätt. Regeringen har vid olika tidpunkter betonat olika bedömningsgrunder för hur finanspolitiken förhåller sig till överskottsmålet. En av de indikatorer regeringen har använt för uppföljningen förefaller inte vara lämplig för att styra mot målet. Överskottsmålet har heller inte definierats på ett sätt som underlättar uppföljningen.

Regeringen bör förtydliga principerna för uppföljningen av överskottsmålet och se över beräkningen av den indikator som förefaller vara missvisande.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?