Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Granskning av Årsredovisning för staten 2007 (RiR 2008:20)

Delar av Årsredovisning för staten 2007 har granskats. Granskningen visar att redovisningen förbättrats på flera sätt sedan i fjol. Men det finns fortfarande områden där en fortsatt utveckling är angelägen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens verksamhet till riksdagen. Ett av huvudsyftena med årsredovisningen är att ge riksdagen möjligheter till insyn i statens finanser. Årsredovisningen ska innehålla resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag.

Redovisningen ska även ge en samlad bild av statens kostnader och intäkter, tillgångar och skulder samt underlätta styrning, kontroll och utvärdering av statens ekonomi. Det är därför av stor vikt att redovisningen är rättvisande, även i de delar som inte är obligatoriska enligt budgetlagen. Som ett komplement till den årliga revisionens granskning har Riksrevisionen granskat några utvalda delar av Årsredovisning för staten 2007. Riksrevisionen konstaterar att redovisningen i flera avseenden förbättrats jämfört med årsredovisningen 2006, men att det fortfarande finns brister.

Riksrevisionen anser att redovisningen av utfallet för finansiellt sparande är otydlig och delvis missvisande. Överskottsmålet följs upp med indikatorer som delvis innehåller prognoser, och det saknas en tydlig bedömning av hur stor avvikelsen från överskottsmålet är. Samtliga så kallade tekniska justeringar av utgiftstaket 2007 redovisas inte. Slutligen saknas förklaringar till pensionssystemets stora underskott 2007 och kommentarer till balanstalets utveckling.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?