Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kasernen Fastighetsaktiebolag (RiR 2008:25)

Styrelsen för det statliga fastighetsbolaget Kasernen har inte tagit tillräckligt ansvar för bolagets förvaltning. Riksrevisionens granskning av bolagets försäljningar av fastigheter och bostadsrätter visar att försäljningarna inte genomförts på ett tillfredsställande sätt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat det statliga fastighetsaktiebolaget Kasernen. Fokus har dels riktats mot bolagets interna styrning och kontroll, dels bolagets försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Kasernen har i uppdrag att tillhandahålla tjänstebostäder för anställda inom Försvaret. I samband med att regementen lagts ned har Kasernen sålt ett stort antal fastigheter och bostadsrätter eftersom efterfrågan på tjänstebostäder minskat. Sammanlagt har cirka 90 procent av innehavet sålts.

Riksrevisionen anser att Kasernens styrelse borde ha tagit ett större ansvar och varit mer aktiv i sin styrning av bolaget. Dessutom har försäljningarna av fastigheter och bostadsrätter inte genomförts på ett genomgående tillfredsställande sätt. Det saknas dokumentation över försäljningsprocessen, och enligt Riksrevisionens bedömning har dessutom försäljningarna i flera fall skett under beräknade marknadsvärden och genomsnittspriser. Enligt Riksrevisionens bedömning har inte heller regeringen säkerställt att statens intressen i försäljningarna tillgodosetts.

Sammanfattning på engelska

Kasernen Fastighetsaktiebolag, a state-owned

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?