Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regler och rutiner för indirekt sponsring – tillräckligt för att säkerställa SVT:s oberoende? (RiR 2008:6)

Reglerna om indirekt sponsring och SVT:s tillämpning av dessa har ifrågasatts i den allmänna debatten. Riksrevisionen har granskat styrning och kontroll av indirekt sponsring i SVT. Granskningen har inte gett några indikationer på otillbörlig indirekt sponsring. .

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat styrning och kontroll av indirekt sponsring i Sveriges television (SVT). Indirekt sponsring kallas det när SVT köper rätten att visa ett program från ett produktionsbolag som har fått sponsringsbidrag för programmet. Indirekt sponsring medför en risk för påverkan på innehållet i programmet. Det kan handla om att ett budskap framhävs eller att en vara exponeras på ett otillåtet sätt.

Granskningen har inte indikerat några väsentliga brister i styrningen och kontrollen av indirekt sponsring. SVT:s publicistiska kontroll är avgörande för skyddet av SVT:s oberoende och baseras på centrala verksamhetsvillkor från riksdagen och regeringen. Villkoren rör oberoende, opartiskhet och saklighet samt otillbörligt kommersiellt gynnande.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att pröva behovet och nyttan av reglerna som anger att SVT måste köpa indirekt sponsrade program till marknadspris. Dessa regler tillför inte något ytterligare skydd utöver det som de centrala villkoren för verksamheten redan ger.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?