Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena (RiR 2008:2)

En granskning av statens insatser för att bevara kyrkliga kulturminnen har genomförts. Granskningen visar omotiverat stora skillnader mellan stiften i utbetalning av statlig ersättning och att Riksantikvarieämbetets vägledning till länsstyrelserna varit för passiv.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena. Granskningen visar att statens nuvarande skydd av kyrkliga kulturminnen inte uppfyller de krav som är rimliga att ställa utifrån kulturminneslagen och den överenskommelse som slöts mellan Svenska kyrkan och staten i samband med relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000. Riksantikvarieämbetet ger länsstyrelserna otillräcklig vägledning i frågor som rör tillståndsgivning, tillsyn av kyrkliga kulturminnen samt frågor som rör det kyrkoantikvariska ersättningssystemet. Länsstyrelsernas brist på egeninitierad tillsyn medför att eftersatta antikvariska behov riskerar att inte uppmärksammas. Vidare visar Riksrevisionens granskning att det finns risk för att det kyrkoantikvariska ersättningssystemet, så som det är utformat idag, inte ger största möjliga bevarandeeffekt för det kyrkliga kulturarvet.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?