Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svenska trygghetssystem utomlands – Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering (RiR 2008:31)

Utlandsboende är skyldiga staten stora belopp till följd av obetalda studielån och felaktigt utbetalda ersättningar. Men indrivningen av fordringarna fungerar dåligt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Den internationella rörligheten ökar kraven på statens hantering av utbetalningar och fordringar gentemot personer boende utomlands. Riksrevisionen har därför granskat om Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och hantering av fordringar fungerar för utlandsbosatta. Regeringens insatser inom områdena har också granskats.

Riksrevisionen har funnit brister i Försäkringskassans statistik om antalet utlandsbosatta med ersättning från socialförsäkringen. Försäkringskassans utbetalningar till utlandsbosatta har ofta försenats och myndigheten har inte gjort tillräcklig för att driva in fordringar utomlands. CSN borde ha gjort mer för att förhindra felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier.

Riksrevisionen anser att regeringen i högre grad bör uppmärksamma myndigheternas fordringshantering i förhållande till personer som bor utomlands. Regeringen bör också överväga förändringar som kan underlätta CSN:s fordringshantering utomlands.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?