Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svenskundervisning för invandrare (sfi) – En verksamhet med okända effekter (RiR 2008:13)

Svenskundervisning för invandrare (sfi) har funnits sedan 1965 men det är fortfarande okänt vilka effekter undervisningen har. Det gäller exempelvis om undervisningen leder till bättre ställning på arbetsmarknaden för deltagarna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en skolform för vuxna som syftar till grundläggande kunskaper i svenska språket. En viktig målsättning med sfi är att stärka deltagarnas möjligheter att få anställning och egen inkomst.
Riksrevisionen har granskat om regeringen har utvärderat effekterna av sfi på deltagarnas ställning på arbetsmarknaden, samt förutsättningarna för att genomföra sådana effektutvärderingar.

Granskningen visar att sfi:s effekter aldrig har utvärderats, vare sig vad gäller deltagarnas ställning på arbetsmarknaden eller på andra områden. Vidare visar granskningen att sfi:s effekter inte kan utvärderas med befintlig statistik och traditionella metoder. Regeringen har inte heller skapat förutsättningar för att sådana utvärderingar ska kunna genomföras. I rapporten presenterar Riksrevisionen två förslag i syfte att främja utvärderingar av sfi:s effekter.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?