Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Utanförskap och sysselsättningspolitik – regeringens redovisning (RiR 2008:26)

Regeringens definition och mätning av utanförskapet på arbetsmarknaden är otydlig. Därmed är det svårt att veta om målet för sysselsättningspolitiken uppnås.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens redovisning av sysselsättningspolitikens effekter och hur utanförskapet har fungerat som mål för sysselsättningspolitiken. Riksrevisionen har även undersökt hur kostnaderna av reformer inom sysselsättningspolitiken beräknas och redovisas i de ekonomiska propositionerna.

Granskningen visar att begreppet utanförskap saknar en tydlig definition. Regeringens mål att utanförskapet ska minska uppfyller inte de krav på tydlighet och uppföljbarhet som bland annat riksdagen ställer på målvariabler. Detta bidrar till att redovisningen av utanförskapet i de ekonomiska propositionerna är otydlig.

Granskningen visar också att redovisningen av sysselsättningspolitikens effekter med tiden blivit bättre, men att det fortfarande finns möjligheter till förbättringar. Antaganden som ligger till grund för bedömningarna presenteras exempelvis mycket sällan. Inte heller görs jämförelser med tidigare bedömningar av sysselsättningspolitikens effekter. Slutligen redovisas inte i någon detalj hur förändringar i beräkningsmodeller påverkat bedömningarna av den förda politikens effekter.

Sammanfattning på engelska

Social exclusion and employment policy:

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?