Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Energideklarationer – få råd för pengarna (RiR 2009:6)

En effektivitetsgranskning från Riksrevisionen visar att regeringen, Boverket och Swedac inte har gett tillräckliga förutsättningar för att energideklarationerna ska främja energibesparingar. Deklarationerna innehåller få råd och kvaliteten varierar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Från och med 2009 ska de flesta större byggnader och alla villor som säljs vara energideklarerade. Kravet på energideklarationer bygger på EG-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Energideklarationer ska främja en minskning av byggnaders energiförbrukning. Om det är möjligt att spara energi på ett kostnadseffektivt sätt i en byggnad, ska deklarationen innehålla förslag på sådana åtgärder. Genom att få åtgärdsförslag ska fastighetsägaren bli mer benägen att genomföra investeringar.

Riksrevisionens granskning visar dock att ungefär hälften av energideklarationerna inte innehåller några rekommendationer om åtgärder. Fastighetsägarna får alltså få råd för sina pengar. Granskningen visar också på andra problem med deklarationernas kvalitet.

Riksrevisionens slutsats är att dagens system för energideklarationer inte säkerställer deklarationernas kvalitet. Riksrevisionen föreslår därför att regeringen och myndigheterna förbättrar dagens system.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?