Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Underhållsstödet – för barnens bästa? (RiR 2010:22)

Många barn till särlevande föräldrar skulle få ett högre underhåll om underhållet hade beräknats enligt föräldrabalkens regler istället för att föräldrarna betalar via underhållsstödet. Det visar en ny granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om underhållsstödet är ett ändamålsenligt verktyg inom familjepolitiken och om systemet hanteras effektivt. Underhållsstödet är en viktig del av familjepolitiken. Stödet ska garantera att barn till särlevande föräldrar får ett visst underhåll även när den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsskyldighet och tydliggöra att båda föräldrarna har ansvar för försörjningen av sina barn. Det är därför angeläget att stödet är utformat så att det åstadkommer de önskade effekterna. Underhållsstödet administreras av Försäkringskassan och berör omkring 226 000 barn och 297 000 föräldrar. Statens kostnader för underhållsstödet är drygt 2 miljarder kronor per år. Granskningen visar att systemet för underhållsstöd har ett antal problem och att en mer övergripande översyn av systemet behövs. Den viktigaste slutsatsen är att så som underhållsstödssystemet är konstruerat går många barn miste om underhåll. Många underhållsskyldiga föräldrar betalar ett lägre belopp i underhållsstöd till sina barn än vad som skulle vara fallet om reglerna i föräldrabalken tillämpades.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?