Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svenska bidrag till internationella insatser (RiR 2011:14)

Regeringen har haft höga ambitioner för svenska bidrag till internationella insatser under lång tid och kostnaderna har ökat kraftigt. Samtidigt är regeringens styrning, uppföljning och rapportering bristfällig. Konsekvensen blir att varken riksdagen eller medborgarna har insyn i en verksamhet som kostar minst tre miljarder varje år. Det visar en granskning som Riksrevisionen genomfört.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat svenska bidrag till internationella insatser i syfte att undersöka förutsättningarna för ett samordnat och effektivt resursutnyttjande. Regeringen har under mer än ett decennium formulerat höga ambitioner vad gäller svenskt engagemang i internationella insatser. Resurstilldelningen har successivt ökat och uppgår till nästan tre miljarder kronor för 2011. Samtidigt är det ett område som karaktäriseras av begränsad tydlighet och transparens avseende bidragens inriktning, omfattning, resultat och kostnader.

Regeringen har betonat vikten av samverkan för att uppnå samstämmighet och synergier men har inte förtydligat hur och när svenska myndigheter ska samverka. Det finns inte heller någon ändamålsenlig struktur för samverkan eller samsyn kring hur arbetet ska bedrivas. Sammantaget innebär det begränsade möjligheter till ett samordnat och effektivt resursutnyttjande av svenska bidrag till internationella insatser. Det innebär även att riksdagen inte kan följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till uttalade ambitioner.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?