Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Rekommendationer

Till regeringen

  • Regeringen bör ta ett mer uttalat helhetsansvar för pensionssystemet utifrån ett medborgarperspektiv
  • Initiera en utveckling av en sammanhållen ansökningsprocess för hela pensionen
  • Undanröj nuvarande legala hinder för att stoppa eller ändra en påbörjad utbetalning av tjänstepension
  • Begränsa möjligheten till temporära uttag inom obligatoriska pensionssystem
  • Överväg en automatisk riskjustering som ett förval inför pensionsinträdet inom premiepensionen

Till Pensionsmyndigheten

Analysera hur utformningen av olika val påverkar individen

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection