Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport (skr. 2015/16:25) hänvisade regeringen till budgetpropositionen för 2016, i vilken regeringen beslutar att inte gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om en övergång till digital marksänd radio.

Enligt regeringens bedömning visade remissutfallet att det fanns alltför många invändningar och olösta frågor för att regeringen och riksdagen skulle kunna fatta beslut om en så avgörande och genomgripande förändring som en digital övergång och släckning av FM-nätet innebar. Regeringen bedömde dock att det mot bakgrund av bl.a. den internationella utvecklingen inte kunde uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kunde komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen avsåg därför att fortsätta att följa utvecklingen internationellt.

I skrivelsen angavs att även om vissa av de invändningar som framkom i remissvaren och som regeringen vägt in i sin bedömning var desamma som i Riksrevisionens slutsatser, så betonade regeringen att det var remissutfallet som legat till grund för bedömningen att inte gå vidare med övergången till digital marksänd radio.

Riksdagen lade vid sin behandling regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?