Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Regeringen ansåg i likhet med Riksrevisionen att systemet för samhällets alarmeringstjänst hade en del brister som riskerade att påverka kvaliteten i utförandet av alarmeringstjänsten. En samordnad alarmeringstjänst var enligt regeringen av grundläggande betydelse för att säkerställa effektiva hjälpinsatser vid nödsituationer. Regeringen beslutade därför i november 2015 att ge en utredning (112-utredningen) i uppdrag att analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion skulle kunna inrättas för att samhällets alarmeringstjänst skulle kunna samordnas på ett bättre sätt. Regeringen ansåg därmed att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Utredningen ska bland annat analysera och redovisa förutsättningarna för att successivt införa en teknisk plattform för mottagning och behandling av larm samt informationsdelning och informationssamordning mellan berörda aktörer på alarmeringsområdet. Utredaren ska också analysera och föreslå utgångspunkter för hur många regionala alarmeringscentraler som lämpligen bör finnas och hur de i grunden bör vara organiserade. Utredaren ska analysera och utarbeta ett förslag till hur en statlig förvaltningsmyndighet kan inrättas och organiseras för att kunna ansvara för den nationella alarmeringsfunktionen. Slutligen ska utredaren analysera och utarbeta förslag till hur ett bolag kan inrättas och närmare organiseras för att kunna ansvara för den nationella alarmeringsfunktionen.

I juli 2017 fick 112-utredningen ett tilläggsdirektiv med ytterligare två uppdrag. Det första uppdraget gällde de situationer då hjälporganen möts eller befaras kunna mötas av hot eller våld. Utredaren ska analysera och föreslå hur hjälporganen och den nationella alarmeringsfunktionen vid alarmering och genomförande av hjälpinsatser, på ett effektivt sätt ska kunna dela sådan information med varandra som är av väsentlig och omedelbar betydelse för såväl blåljuspersonalens säkerhet som effektiva hjälpinsatser. Utredaren fick vidare i uppdrag att analysera och föreslå hur den nationella alarmeringsfunktionen och hjälporganen genom ett gemensamt system på ett mer enhetligt sätt ska kunna använda geografiska data (geodata) för att säkerställa snabba och effektiva hjälpinsatser. 112-utredningen lämnar sitt betänkande den 31 mars 2018.

Försvarsutskottet föreslog att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna och följdmotionen skulle avstyrkas med hänvisning till pågående utredningsarbete. Riksrevisionens granskning debatterades i riksdagen i april 2016 med sex anföranden.

Regeringen har i de två senaste budgetpropositionerna utvecklat redovisningen av SOS Alarms verksamhet. Tidigare redogjorde regeringen för efterlevnaden av alarmeringsavtalet avseende svarstider och antalet samtal. De senaste budgetpropositionerna innehåller också information om omvärldsförutsättningar för bolaget, till exempel orsaker till att antalet nödsamtal fortsätter att stiga, samt bolagets underbemanning och höga personalomsättning.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?