Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiomläggningen (RiR 2016:28)

Framöver finns det risk för längre och fler elavbrott då förnyelsebar och väderberoende el är svår att planera. Regeringen är otydlig om det långsiktiga ansvaret för att säkerställa behovet av el. Ett oklart finansieringsupplägg och uppdrag för Svenska kraftnät riskerar också att leda till elnät som byggs ut mer än nödvändigt och därmed gör det dyrare för alla elnätskunder.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Den svenska energimarknaden genomgår en omfattande strukturomvandling som ställer nya krav på elkraftsystemet. Systemet behöver anpassas bland annat till förnybara energislag som ofta är väderberoende och därmed svårare att planera än exempelvis kärnkraft.

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för el och förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet för el. Stamnätets överföringsförmåga inom Sverige och till grannländerna är av stor betydelse för elmarknadens funktion och möjlighet till handel med elkraft såväl vid normaldrift som vid ansträngda situationer.

Riksrevisionen har granskat regeringens och Svenska kraftnäts styrning mot en säker kraftöverföring till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader, mot bakgrund av energiomställningen. Granskningen visar att det finns en risk att elöverföringen sker till högre kostnader än nödvändigt till nackdel för elnätskunderna. Vidare är det långsiktiga ansvaret för balansen mellan produktion och förbrukning av el oklart vilket kan leda till fler och längre elavbrott framöver.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utveckla Svenska kraftnäts uppdrag och finansiering för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och bidra till energiomställningen och elmarknadens funktion. Svenska kraftnät rekommenderas att utveckla sin kunskap i samhällsekonomiska analyser för att bättre kunna prioritera mellan investeringar, ta tillvara på erfarenheter från tidigare genomförda investeringar och inrätta en beställarorganisation för forskningsfinansiering. Allt för att kunna effektivisera sin verksamhet och underlätta omställningen mot mer förnybar energi.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?